Základní škola a Mateřská škola Janová

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

3. 9. 2012

Zahájení školního roku

25. - 26. 10. 2012

Podzimní prázdniny

22. 12. 2012 - 2. 1. 2013

Vánoční prázdniny

3. - 4.ledna volné dny pro ZŠ

31. 1. 2013

Ukončení I. pololetí

1. 2. 2013

Pololetní prázdniny

5.2. 2013

Zápis do I. ročníku

25. 2. - 3. 3. 2013

Jarní prázdniny

28. - 29. 3. 2013

Velikonoční prázdniny

28. 6. 2013

Ukončení II. pololetí

29. 6. - 1. 9. 2013

Hlavní prázdniny

3. 9. 2012 - 31. 1. 2013

I. pololetí školního roku

1. 2. - 28. 6. 2013

II. pololetí školního roku

 PLÁN TŘÍDNÍCH SCHŮZEK A PEDAGOGICKÝCH PORAD

29. 8. 2012

Úvodní pedagogická rada

20. 9. 2012

ÚVODNÍ třídní schůzky rodičů

28.11. 2012

Čtvrtletní pedagogická rada

28.11. 2012

Třídní schůzky (společné)

17. 1. 2013

Třídní schůzky (individuální)

29. 1. 2013

Pololetní pedagogická rada

24. 4. 2013

Čtvrtletní pedagogická rada

25.4. 2013

Třídní schůzky (individuální)

29. 5. 2013

Třídní schůzky (individuální)

21. 6. 2013

Závěrečná pedagogická rada

28. 6. 2013

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 

 
Děkujeme za vaši návštěvu...