Základní škola a Mateřská škola Janová

Výsledky zápisu do MŠ

Základní a Mateřská škola Janová

 

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání            v MŠ Janová od školního roku 2013/2014

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Janová Mgr. Michal Lucbauer, dne 15.4.2013 rozhodl podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2, písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

registrační číslo

výsledek řízení

 

01/ 0194

přijat/a

k základnímu vzdělávání, jejíž činnost vykonává 

Základní škola a Mateřská škola Janová

( školní vzdělávací program pro základní vzdělávání )

 

02/ 0326

přijat/a

k základnímu vzdělávání, jejíž činnost vykonává 

Základní škola a Mateřská škola Janová

( školní vzdělávací program pro základní vzdělávání )

 

03/ 7235

přijat/a

k základnímu vzdělávání, jejíž činnost vykonává 

Základní škola a Mateřská škola Janová

( školní vzdělávací program pro základní vzdělávání )

 

04/ 0304

přijat/a

k základnímu vzdělávání, jejíž činnost vykonává 

Základní škola a Mateřská škola Janová

( školní vzdělávací program pro základní vzdělávání )

 

05/ 0235

přijat/a

k základnímu vzdělávání, jejíž činnost vykonává 

Základní škola a Mateřská škola Janová

( školní vzdělávací program pro základní vzdělávání )

 

06/ 7254

přijat/a

k základnímu vzdělávání, jejíž činnost vykonává 

Základní škola a Mateřská škola Janová

( školní vzdělávací program pro základní vzdělávání )

 

07/ 3657

přijat/a

k základnímu vzdělávání, jejíž činnost vykonává 

Základní škola a Mateřská škola Janová

( školní vzdělávací program pro základní vzdělávání )

 

08/ 3659

přijat/a

k základnímu vzdělávání, jejíž činnost vykonává 

Základní škola a Mateřská škola Janová

( školní vzdělávací program pro základní vzdělávání )

 

09/ 0516

přijat/a

k základnímu vzdělávání, jejíž činnost vykonává 

Základní škola a Mateřská škola Janová

( školní vzdělávací program pro základní vzdělávání )

V Janové , dne : 15.4. 2013                                                                                       Mgr. Michal Lucbauer, ředitel školy

 
Děkujeme za vaši návštěvu...