Základní škola a Mateřská škola Janová

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2012/2013

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2012/2013

·        Kroužky mohou navštěvovat děti ze ZŠ a MŠ Janová , ale i děti docházející do ZŠ mimo obec Janová

·        Rozvrh kroužků se upřesní dle zájmu dětí

·        Poplatek za jeden kroužek je od 600,- ( ročně ) při minimálním počtu 8 dětí. V rámci družiny jsou kroužky bezplatné.

·        Úhrada kroužku bude ve dvou splátkách –

·         1-  říjen, listopad, prosinec  =  225 Kč                            

·         2- leden,únor,březen,duben,květen =  375 Kč                                                                

          Zahájení činnosti kroužků: v prvním týdnu měsíce října

          Ukončení činnosti kroužků: květen

 

Rozpis kroužků bude předán žákům i s přihláškou. Přihlášky odevzdejte do 27.září 2012.

Platba kroužků: osobně u ředitele školy.

 
Děkujeme za vaši návštěvu...